Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie  z siedzibą w Jankowie Pierwszym  101a. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 62 75 11 047 lub adres email: bpgblizanow@wp.pl
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod 22 350 0140 bądź adresem e-mail: bpgblizanow@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Zapewnienia ochrony udostępnioanych i wypożyczanych zbiorów;
  2. Dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
  3. Prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
  4. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa;
  5. Funkcjonowania systemu komputerowego MAK+ do obsługi Czytelników i zarządzania zbiorami bibliotecznymi.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Numer Pesel;
  3. Adres zamieszkania;
  4. Nr telefonu;
  5. Karty biblioteczne.
 5. Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 6. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

a) Instytutowi Książki – narodowej instytucji kultury

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z przepisami prawa, t.j. 5 lat licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji na koncie bibliotecznym.
 4. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikający z Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe korzystania z usług biblioteki.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny