Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bpgblizanow.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • część ilustracji nie posiada opisów alternatywnych;
  • niektóre elementy graficzne charakteryzują się niskim stopniem kontrastu;
  • z powodu posługiwania się określonym CMS część generowanych automatycznie nagłówków, nagłówków tabel, list i innych elementów kodu HTML może nie zachowywać hierarchii i standardów W3C.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paulina Wróblewska, adres poczty elektronicznej bpgblizanow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508 554 415, 62 75 11 047. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna GBP w Blizanowie, Janków Pierwszy 101a, spełnia częściowo wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W bardzo bliskim sąsiedztwie budynku są miejsca parkingowe i jedno jest oznaczone z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej. Z samochodu można zadzwonić na telefon biblioteki 62 75 11 047 po pracownika do obsługi.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Biblioteka mieści się w budynku dwupiętrowym (trzykondygnacyjnym), na parterze. Do budynku nie prowadzi podjazd, a 12 schodów, zabezpieczonych barierką. Wejście główne budynku to szerokie szklane drzwi. Po wejściu na korytarz na lewo do biblioteki prowadzą szerokie drzwi z szybką. Dalej wchodzi się do obszernej wypożyczalni z niską ladą biblioteczną. Wszystkie pomieszczenia dla użytkowników znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób poruszających na wózku.

Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o drogach ewakuacyjnych.

Brakuje toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, istnieje możliwość uruchomienia tłumacza on-line.

Filia Biblioteczna w Jastrzębnikach

W bardzo bliskim sąsiedztwie budynku jest wiele miejsc parkingowych, ale żadne nie jest oznaczone z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej.

Siedziba Filii Bibliotecznej w Jastrzębnikach mieści się w budynku dwupiętrowym, na parterze. Do budynku prowadzi wejście od drogi głównej z szerokimi szklanymi drzwiami. Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do korytarza i na prawo kierujemy się do pomieszczenia biblioteki.

W Filii bibliotecznej nie ma toalety dostępnej dla użytkowników.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Filia Biblioteczna w Rychnowie

W bardzo bliskim sąsiedztwie budynku jest wiele miejsc parkingowych, ale żadne nie jest oznaczone z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej.

Siedziba Filii Bibliotecznej w Rychnowie mieści się w budynku jednokondygnacyjnym. Do budynku prowadzi wejście od drogi głównej z drzwiami prowadzącymi do korytarza, a na prawo z drzwiami do biblioteki.

Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o drogach ewakuacyjnych.

Brakuje toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, istnieje możliwość uruchomienia tłumacza on-line.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 26.03.2021, 13:59

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny